מאג מיני מולטי זווית
  • מאג מיני מולטי זווית

    ₪179.00מחיר
    מאג מיני מולטי זווית לזוויות: 105\75,45\135 כולל חיבור ריתוך לצינור,90 מעלות.
    • Details

      I'm a product detail. I'm a great place to add more details about your product such as sizing, material, care instructions and cleaning instructions.