מיני מאג זווית
 • מיני מאג זווית

  ₪139.00מחיר
  מיני מאג זווית לריתוך
  זוויות 45\90 מעלות
  כוח אחיזת מגנט-40 ק"ג
  • Details

   I'm a product detail. I'm a great place to add more details about your product such as sizing, material, care instructions and cleaning instructions.