ממרכז חורים לצירים
  • ממרכז חורים לצירים

    ₪78.00מחיר
    ממרכז חורים לצירים בטוח יעיל ואינו פוגע בעץ, עוזר למרכז ולכוון את ההברגה במרכז הציר.