מקדח לקרג מותאם לאימפקט

מקדח לקרג מותאם לאימפקט

₪104.70מחיר
HD מדקח לכל קרג ג'יג - מלבד מוביל קידוח מיקרו ומוביל