תקנון שימוש באתר

ברוך/כה הבא/ה לאתר המכירות של קרג ישראל (להלן: "האתר")., מחלקה של חברת אל הארץ בע"מ (להלן: "החברה").

1.   כללי:

1.       הקניה באמצעות האתר בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן ההזמנה שתבוצע בקופת האתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. באם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש בזאת שלא לעשות כל שימוש באתר

2.       האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

3.       משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים המוצעים למכירה.

4.       רשאי להשתתף במכירות כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.

5.       לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.

6.       אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

7.       אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

8.       למען הסר ספק, החברה רשאית להתקשר עם חברות סליקת האשראי כפי רצונה, ואינה מתחייבת לקבל כל כרטיס אשראי.

9.       קרג ישראל עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוענק ללקוחות והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. אולם, למרות המאמץ העצום המושקע באתר וכל הפריטים אשר מופיעים בו עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה בהן. הגולש באתר מסכים במפורש כי הגלישה, הרכישה או ההסתמכות על המידע הכלול בו הנם על אחריותו בלבד.

10.    התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החברה .

11.   בכל מקרה מובהר מעבר לכל ספק שהחברה אינה ולא תהיה אחראית לכל הפסד, נזק ישיר, נזק עקיף או כל הוצאה אחרת שקרו או עלולים לקרות בשל בגין או בקשר עם השימוש באתר זה, לרבות עקב תקלות או הפסקת פעילות באתר.

12.   האתר משמש כקניון אלקטרוני לרכישת כלי עבודה וציוד נלווה של חברת קרג האמריקנית.

13.   תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של הלקוח באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה

14.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר , לכל דבר ועניין.

15.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי הקניה בחנות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

16.   ימים כפי שאלה מצוינים בתקנון ובדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

17.   רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות

18.   מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי

19.   מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו', המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים

20.   מבצעים: כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית על ידי מפעילי האתר בכל עת.

2.   הזמנת מוצרים

1.       האתר יאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים

2.       עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את  שם המוצר המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר המוצע ע"פ המחירון בישראל, ואת מחיר המכירה באתר (להלן: דף המכירה.)

3.       הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש,  ובתוספת עלות המשלוח. המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה רגילה על הקונה למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו בטלפון לחברה.  השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך המכירה.

4.       הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי . לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , תראה החברה את העסקה כמבוטלת 

5.        לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל שרות לקוחות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיעים באתר.

3.   ביטול ההזמנה

1.      בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל ו/או לשנות את ההצעה במהלך המכירה .

2.      כלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק)

3.      ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום ביצוע העסקה, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב בדואר רשום לכתובת החברה ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה .אין לראות בשליחת מייל ללא אישור קבלה או הודעה במערכת קולית - ביטול חד צדדי שנתקבל

4.      במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק .
4.1 . במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל הקונה, יזוכה הקונה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שעמד בתנאים המוזכרים בסעיף 5.
 4.2ככלל זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה הקניה.
4.3 הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה תוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר בחזרה במחסני החברה, או בתוך 14 יום מיום ביטול העסקה במקרה בו לא נשלח המוצר לקונה.

5.      אם סופק המוצר לקונה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה, על הלקוח לא יאוחר מ-30 יום לאחר ביטול העסקה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית הסגורה ושאינה פגומה , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, בלא שנעשה בו כל שימוש. החברה לא תשא בעלויות המשלוח אליה חזרה, העלויות הנ"ל חלות על הלקוח.

6.      מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

7.      מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות המפורטות בסעיף לעיל לא יזכה את הקונה בהחזר כספי.

8.      החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א.       נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ב.      אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

ג.        במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

ד.       הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

ה.      אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאי החברה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון . החברה לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .


 4.אבטחת מידע ופרטיות בחנות

1.      החנות נוקטת במיטב אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL

2.      החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה והעברת אינפורמציה בעתיד ללקוח.

3.      החנות מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.
 

5. אחריות:


החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישת מוצר באמצעות האתר או כל פעולה אחרת המתבצעת על סמך מידע המצוי באתר , תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב או בדואר האלקטרוני למבצע הפעולה.

6.    אחריות על מוצרים:

   1. האחריות למוצרים הינה האחריות המקורית של היצרן בארה"ב.

2.  הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף פריט פגום בפריט תקין זהה או לחילופין להשיב את כספו של הקונה, או בתאום עם הקונה להחליף בפריט אחר בעל ערך זהה.

4.החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

7.   זכויות יוצרים וקניין רוחני:
1.       כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת אל הארץ בע"מ ו/או בעלי חברת קרג האמריקאית The Kreg Tool Company  .

2.       אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם חברת  אל הארץ בע"מ  .


8.אמינות:

1.       החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט , ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

2.      קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר וכן של כל תקשורת הדואר האלקטרוני

דין ושיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל

* התקנון עודכן ב-‏23/03/2016